آموزشی

همه چیز در مورد چرخ دنده ها

چرخدنده ها در بسیاری از وسایل مکانِیکی استفاده می شوند.آنها کارهای متفاوت بسیاری انجام می دهند ولی مهمترین آن کاهش دنده در تجهیزات موتوری است.این نقشی کلیدی است زیرا اغلب یک موتور کوچک چرخان با سرعت زیاد می تواند قدرت کافی برای وسیله را تولید کند ولی گشتاور کافی را نمی‌تواند.

تازه های تکنولوژی

منظومه شمسی با این ساعت به دور مچ دست شما می‌گردد!

اگر برنامه بلندمدتی برای زندگی بر روی کره زمین دارید و قصد دارید بیشتر از آنچه که عرف زندگی یک انسان بر روی زمین است به حیات خود ادامه دهید، مطمئنا به ساعتی نیاز خواهید داشت که زمان را به صورت معیاری در سطح کهکشان ما به شما نمایش می‌دهد.