آموزشی

آموزش آردوینو – قسمت سوم

در این قسمت از آموزش یاد خواهیدگرفت که چگونه شدت نور led را با استفاده از مقاومت هایی با مقادیر مختلف تغییر بدهیدو همچنین با خروجی های قسمت پاور آردوینو و این که چگونه یک led را با اردیونو کنترل کنید،اشنا خواهید شد.

آموزشی

آموزش آردوینو – قسمت دوم

LEDها نه تنها از زیبایی خاصی برخوردارند، بلکه برای هشدار نیز استفاده می شوند و حتی اگر از تناوب خاصی در روشن و خاموش شدن برخوردار باشند ،شاید بتوانند در درمان بیماری آلزایمر مورد استفاده قرار گیرند. در این قسمت از آموزش خواهید آموخت که چگونه برنامه ی آردوینو ی خود را برای ساختن ال ای دی چشمک زن LED blink آماده کنید.