گزارش

کارگاه پروتئوس

مدرس این کارگاه که از دانشجویان فعال در عرصه عملی و مسلط بر برخی از میکرو کنترلر ها بود ابتدا مقدماتی مبنی بر لزوم فراگیری این نرم افزار و نیاز آن برای مهندسین و طراحی مدار گفتند و سپس شروع به تدریس سر فصل های بیان شده نمود

فعالیت های انجمن

نقد چالش های پیشروی فعالین عرصه رباتیک و پرسش و پاسخ های مربوطه

  به دلیل آنکه دانشجویان و اعضای جدید و فعال انجمن از تجربیات کمی در زمینه رباتیک برخوردار بودندو چنین مباحٍثی چالش برانگیز و پر از راه های مختلف و پیچیده […]