گزارش

برگزاری دومین سمینارتخصصی رشد استعدادها در علم رباتیک

بدان جهت که به هنگام ورود به هر زمینه ای ابتدا باید شناخت کامل وکافی از آن زمینه کسب بنمایید تابتوانید چالش های مربوط را کنترل کنید و یا جلوی به وجود امدن چالش جدید را گرفته و با دانش در مسیر درست آن زمینه قراربگیرید از این رو این سمینار در جهت آشنایی دانشجویان جدید الورود با فعالیت ها و برنامه های انجمن رباتیک برگزار گردید .

گزارش

کارگاه پروتئوس

مدرس این کارگاه که از دانشجویان فعال در عرصه عملی و مسلط بر برخی از میکرو کنترلر ها بود ابتدا مقدماتی مبنی بر لزوم فراگیری این نرم افزار و نیاز آن برای مهندسین و طراحی مدار گفتند و سپس شروع به تدریس سر فصل های بیان شده نمود

فعالیت های انجمن

نقد چالش های پیشروی فعالین عرصه رباتیک و پرسش و پاسخ های مربوطه

  به دلیل آنکه دانشجویان و اعضای جدید و فعال انجمن از تجربیات کمی در زمینه رباتیک برخوردار بودندو چنین مباحٍثی چالش برانگیز و پر از راه های مختلف و پیچیده […]