فعالیت های انجمن

نقد چالش های پیشروی فعالین عرصه رباتیک و پرسش و پاسخ های مربوطه

  به دلیل آنکه دانشجویان و اعضای جدید و فعال انجمن از تجربیات کمی در زمینه رباتیک برخوردار بودندو چنین مباحٍثی چالش برانگیز و پر از راه های مختلف و پیچیده […]

گزارش

دوره های آموزشی پاییزی

این دوره ها با استقبال خوب دانشجویان همراه بود و در هر دوره نیز کلاس های کاملا پروژه محور برگزار شد و در نهایت نیز برای شرکت کنندگان گواهی مربوطه صادر گردد این دوره  به صورت مشترک با شرکت هوشمان و مرکز رشد دانشگاه برگزار شد و اساتید این دوره ها نیز از فعالین این دو بخش بودند.