گزارش

همایش الکترونیک دیجیتال

در این همایش دکتر علی فرمانی ( عضو گروه الکترونیک) و جمعی علاقه مند ان به سیستم های دیجیتال که با همکاری دانشگاه لرستان که در تاریخ ۲۵/۹/۱۳۹۶ در سالن کنفرانس دانشگاه برگزار شد ، پیرامون نقش سیستم های نانو دیجیتال در پیشرفت تکنولوژی و علم صحبت شد.