گزارش

دوره های آموزشی پاییزی

این دوره ها با استقبال خوب دانشجویان همراه بود و در هر دوره نیز کلاس های کاملا پروژه محور برگزار شد و در نهایت نیز برای شرکت کنندگان گواهی مربوطه صادر گردد این دوره  به صورت مشترک با شرکت هوشمان و مرکز رشد دانشگاه برگزار شد و اساتید این دوره ها نیز از فعالین این دو بخش بودند.