تأثیر آموزش رباتیک بر گام برداشتن کودکان فلج مغزی

پژوهشگران Columbia Engineering نشان دادند که که روش آموزش رباتیک با افزایش قدرت عضلانی و هماهنگی موجب بهبود گام برداشتن و راه رفتن کودکان CP می شود.

 

درباره مهدیه قراباغی

مهدیه قراباغی . دانشجوی دکترای دامپزشکی.

پاسخ دهید