تعیین دبیر انجمن جدید

انتخابات دبیر انجمن رباتیک امروز با حضور جمعی از اعضای انجمن و خانم رحیم زاده (کارشناس محترم امور فرهنگی) در روز سه شنبه ۲۵ مهرماه برگزارشد.

در ابتدای این جلسه اقای علیپور نکاتی را درباره ی نحوه شکل گیری انجمن و فعالیت های انجمن در سال های گذشته یادآور شدند و ضمن معرفی کاندیدهای دبیری (اقایان میلاد داوودی،آرش کی شمس ،احمد سپهوند و پیمان طهماسبی) از اعضا خواستند همانند قبل با دبیر آینده همکاری کرده و فعالیت های نیمه تمام را به اتمام برسانند.

خانم رحیم زاده ضمن تشکر از زحمات اقای علیپور و یادآوری فعالیت های خوب انجمن در سالهای گذشته ،لزوم کار گروهی را مهم ترین رمز موفقیت دبیران سابق انجمن برشمردند.

در ادامه کاندیداهای دبیری بعد از معرفی خود،برنامه های مورد نظرو اهدافشان را شرح دادند و در انتها با اکثریت آراء آقای آرش کی شمس به این منظور انتخاب شدند.

زهرا سخائی

درباره زهرا سخائی

دانشجویی جوان در میانه راه .. دکتری عمومی دامپزشکی دانشگاه لرستان

یک دیدگاه در “تعیین دبیر انجمن جدید

پاسخ دهید