سمینار آشنایی با مرکز رشد و رشد استعددها در علم رباتیک استان لرستان

سمینار آموزشی و زمینه سازی مناسب برای آشنایی با مرکز رشد و رشد استعددها در علم رباتیک استان لرستان توسط انجمن علمی دانشجویی رباتیک برگزار گردید.

با توجه به اینکه تاسیس و حمایت از مراکز رشد، در دنیای فعلی به عنوان یکی از مهمترین راهکارها برای تبدیل خلاقیتها و دستاوردهای علمی می باشد و وسیله ای است که بستر و (incubator) تحقیقاتی به محصولات قابل ارائه به بازار و توسعه کارآفرینی محسوب میشود.در ادبیات کارآفرینی، انکوباتورها یا مراکز رشد، مراکزی هستند که برای پرورش یا ایجاد کسب و کارهای کوچک ایجاد میشوند. مرکز رشد یا انکوباتور، یکی از ابزارهای رشد اقتصادی است که به منظور حمایت از کارآفرینان تحصیل کرده، تأسیس میشود و با ارائه امکانات وتسهیلات عمومی، زمینه پا گرفتن شرکتهای جدید را فراهم میکند. در دانشگاه های بزرگ کشورمان مراکز رشد و فناوری نقشی جدیددر تشکیل حلقه ی واسط دانشگاه و صنعت  ایفا می نماید.

لذا بنابر اهمیت این موضوع، انجمن علمی دانشجویی رباتیک دانشگاه لرستان در بعد از ظهر روز یک شنبه ۷ آبان ماه سمینار آموزشی و زمینه سازی مناسب برای آشنایی با مرکز رشد و رشد استعددها در علم رباتیک استان لرستان در محل آمفی تئاتر علوم پایه دانشگاه لرستان  را برگزار نمود که با استقبال بسیار خوب دانشجویان بخصوص دانشجویان جدید ورود همراه بود و از دل این سمینار نیز داوطلب های زیادی برای شرکت در دوره های  آموزشی پاییزی که توسط انجمن رباتیک برگزار می شد اعلام آمادگی نمودند .

گفتنی است که اهداف برگزاری سمینار به شرح زیر بودند :

  • تحلیل و واکاوی مسیرهای آینده بازار کار در ایران و کارآفرینی در حوزه رباتیک
  • نقش انگیزه در موفقیت و غلبه بر چالش های پیشه روی در زندگی
  • افزایش تعامل میان اساتید و دانشجویان

سخنرانان و مهمانان ویژه برنامه از اساتید و مسئولین مجرب دانشگاه لرستان بودند.

همچنین سخنرانان برنامه به ترتیب زیر بودند که هر کدام به نوبه خود در مورد مسائل انگیزشی و ارتباط صنعت با دانشگاه سخن به میان آوردند و از رباتیک و نقش به سزای آن در صنعت و کارآفرینی در اوضاع نابسامان و بد اقتصادی کنونی کشور سخن گفتند و اهمیت رشد و توجه به کسب کار های کوچک شکل گرفته از دل این انجمن ها را ذکر نمودند

مهندس آرش کی شمس (دبیر انجمن رباتیک) ، دکتر ترابی( مدیر مراکز رشد شهرستان خرم آباد)، دکتر موسوی(مدیر گروه کامپیوتر )، دکتر فرمانی(عضو گروه الکترونیک ) ،  دکتر حاتمی(عضو هیئت علمی گروه مکانیک) ، حسین یاری فر (متخصص در زمینه میکرو کنترلر ها و ربات های پرنده)و ستار دالوند (کارشناسی برق کنترل و دارای چندین مقاله معتبر) و..

تصاویری از این سمینار

 

تصویر تیم کادر اجرایی در کنار سخنرانان انگیزشی این سمینار

پاسخ دهید