جشنواره ملی حرکت

انجمن علمی رباتیک دانشگاه لرستان تنها انجمن دانشگاه لرستان حاضر در بین انجمن های برتر از نگاه جشنواره ملی حرکت شد.

دراین ارزیابی که توسط داوران سراسر کشور صورت گرفته است .از بین تمام انجمن های علمی دانشگاه لرستان در بخش انجمن برتر فقط نام انجمن علمی دانشجویی رباتیک دانشگاه لرستان به چشم میخورد .

لینک خبر:

http://harekatfest.ir

پاسخ دهید