درباره ما

بی شک فراهم آوردن زمینه های پیشرفت تکنولوژی، به دنبال تحولات روز افزون تکنولوژی و صنعتی بین المللی و نیز ،حمایت از تولید ملی و استقلال اقتصادی نیازی است که امروزه در کشور از دغدغه های مهم شمرده میشود.
و چه چیز بهتر از آن که در پی احساس این نیاز مبرم کشور و در ایجاد بستر مناسب کار گروهی و فرهنگ همکاری های بین رشته ای و افزایش شور فعالیت های دانشجویی و ارتباط دانشگاه و صنعت، بیشتر بکوشیم. باهدف فعالیت های آموزشی و پژوهشی قدم در راه نهاده ایم که قطعا مسیری بی انتها است و اعتقادمان بر این است که توفیق خدمت در مسیرعلم از الطاف بی دریغ الهی است.

انجمن علمی رباتیک دانشگاه لرستان ، پس از شکل گیری در سال ۱۳۸۶،شروع به فعالیت نمود.

این انجمن افتخار کسب عنوان انجمن نوآور دانشگاه لرستان را در جشنواره حرکت سال ۹۵ در کارنامه دارد.

در حال حاضر آرش کی شمس ، دانشجوی مهندسی برق ،دبیری این انجمن را عهده دار است.

ازجمله ی اهداف و برنامه ها ی انجمن میتوان به :

  • برگزاری کلاس های آموزشی رباتیک
  • ایجاد ارتباط مناسب بین رشته های مهندسی و دامپزشکی و علوم پایه و پزشکی
  • برگزاری مسابقات رباتیک درون دانشگاهی و کشوری
  • حمایت از پروژه های دانشجویان
  • ایجاد بسترهای مناسب نوآوری و مشاوری قابل اعتماد در رشد خلاقیت ها تحت حمایت مرکز رشد دانشگاه
  • شناسایی استعدادهادر زمینه های مربوطه
  • ترویج روحیه پژوهشی دانشجویان
  • آشنایی دانشجویان با فضای علمی کشوری و بین المللی و اخرین دستاورد های علمی

و همچنین آشنایی دانشجویان با فضای تجارت و معرفی شرکت های دانش بنیان با همکاری پارک علم و فناوری و معاونت پژوهشی دانشگاه اشاره نمود

 

لیست اعضا