تاریخ رویدادها

نمایشگاه الکامپ

تیر ۳۰, ۱۳۹۶

تاسیس وب سایت و اتوماسیون اتحادیه انجمن های رباتیک

مرداد ۱, ۱۳۹۶

انتشار نشریه اتحادیه و مسابقه مقاله برتر

شهریور ۱, ۱۳۹۶

دانشگاه پیام نور واحد اصفهان/ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

نمایشگاه هفته دولت

شهریور ۷, ۱۳۹۶

دانشگاه لرستان

دومین دوره مسابقات جام ملی سرعت پهپادها

شهریور ۲۷, ۱۳۹۶

دانشگاه شهرکرد

پکیج محتوای آموزشی

مهر ۲۰, ۱۳۹۶

دانشگاه پیام نور واحد اصفهان

کارگاه ملی رباتیک

آبان ۲۲, ۱۳۹۶

دانشگاه تبریز

جشنواره رباتیک به مناسبت هفته پژوهش

آذر ۱, ۱۳۹۶

دانشگاه اصفهان

دومین دوره استارت آپ ویکند لرستان

آذر ۱, ۱۳۹۶

دانشگاه لرستان

دهمین جشنواره حرکت کشوری

آذر ۳, ۱۳۹۶

دانشگاه رازی کرمانشاه

آغاز هفته پژوهش

آذر ۲۵, ۱۳۹۶

دانشگاه لرستان

سیزدهمین دوره مسابقات رباتیک روبونیت

بهمن ۱۶, ۱۳۹۶

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

فن بازار رباتیک

اسفند ۱, ۱۳۹۶

دانشگاه شهید بهشتی

مسابقات رباتیک تبریزکاپ

اسفند ۱, ۱۳۹۶

دانشگاه نبی اکرم (ص)