گزارش

کارگاه آموزشی تخصصی MATLAB

این کارگاه که با استقبال خوب دانشجویان ورودی ۹۴ و ۹۵ رو به رو شد .این کارگاه از ساعت ۱۳ الی ۱۷ بعد از ظهر مورخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ برگزار گردید و مدرس این کارگاه آقای دکتر مهرداد  از اساتید هیئت علمی گروه برق الکترونیک بود .

فعالیت های انجمن

نقد چالش های پیشروی فعالین عرصه رباتیک و پرسش و پاسخ های مربوطه

  به دلیل آنکه دانشجویان و اعضای جدید و فعال انجمن از تجربیات کمی در زمینه رباتیک برخوردار بودندو چنین مباحٍثی چالش برانگیز و پر از راه های مختلف و پیچیده […]